Regulamin Strony

Regulamin portalu społecznościowego Polfejs.pl 


Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. 
Serwis - portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym Polfejs 
Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil - strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem - spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez A dministratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.
Warunki korzystania z serwisu
1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://polfejs.plREGULAMIN
9. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (wcałości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
wypowiedzi naruszaj ą prawo.
wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również wprofilu. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili usługę płatną. Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalu administrowanych przez POLFEJS.PL proszone są o kontakt bezpośredni z Administratorem.
Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
10. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.
11. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
12.  Zabrania się również rozsyłania spamu.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytko wników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.
Usługi oferowane w Serwisie
1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.
2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć
komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami
Aktywność na forum
3. Usługi płatne to w szczególności:
Konta VIP
Reklama własnej działalności gospodarczej
4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
5. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez PayPAL.
6.  Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w „Regulaminie zakupów elektronicznych” dostępnym na stronie Serwisu.
Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie 
   REGULAMIN